Meranie a regulácia | INTLAKO, s.r.o.

Meranie a regulácia

Pre plynne a tekuté média: voda, para, vzduch, chemikálie,oleje

ventily – elektromagnetické, mechanicke, pneumatické

armatúry s ovládaním mechanickym,  elektrickým,  pneumatickým

snímače tlaku,  prietoku, teploty

prietokomery